Homepage van Frans Teunissen

Frans Teunissen Deze pagina is de beginpagina voor de generaties "Teunissen", "Effting" en "Bernards" en "Van Duijnhoven"

Ik ben Cornelis Frans Teunissen, roepnaam Frans, geboren te Gennep op 16 maart 1939. Ik ben gehuwd met Petronella Adriana Maria Effting, roepnaam Nelly, geboren 29 mei 1939 te Cuijk. We hebben drie dochters die woonachtig zijn in Rotterdam, Den Haag en Eindhoven en daar hun toekomst hebben opgebouwd. Zelf wonen wij in Bemmel.

Vanaf 1 april 2004 ben ik gepensioneerd, nadat ik eerst vanaf 1 augustus 2000 gebruik heb gemaakt van de FPU-regeling. Gedurende 30 jaar ben ik in Bemmel werkzaam geweest als biologiedocent aan het Over Betuwe College (voorheen Scholengemeenschap Oost Betuwe) in Bemmel. Voor die tijd heb ik enkele jaren lesgegeven aan de basisschool in Macharen, Mook en Mill.

Mijn hobby's zijn genealogie, postzegels verzamelen (o.a. Nederland, Duitsland, Frankrijk en Tsjecho-Slowakije) en hardlopen t/m de marathonafstand. Daarnaast ben ik tot 1 oktober 2010 kaderinstructeur EHBO geweest en in deze hoedanigheid heb ik EHBO- en BHV-cursussen gegeven in de regio. Momenteel ben ik nog lid van de projectgroep NVB, die zich bezighoudt met leerstofontwikkeling voor de BHV. Ook ben ik actief geweest bij het Oranje Comité Bemmel-Ressen . En al vanaf de oprichting in 1983 ben ik lid van de loop- en skeelergroep b.o.d. De Sprinters, waarbij ik verschillende functies heb vervuld.

Genealogie

Al verschillende jaren doe ik onderzoek naar gegevens over mijn voorgeslacht. Aanvankelijk zeer incidenteel tijdens vakanties of andere vrije dagen en daarna, toen ik in het onderwijs een dag vrij kreeg, wat frequenter. Intussen heb ik de voorouders van de familie Teunissen tot ca. 1625 kunnen nagaan. Deze studie heb ik op 28 december 1998, op de 88ste verjaardag van mijn vader, Johannes Gerardus Teunissen, in boekvorm (Vier eeuwen familie Teunissen) aan de familie kunnen presenteren. Ook heb ik onderzoek gedaan naar de voorouders van mijn moederszijde Bernards en naar de voorouders van mijn vrouw Effting en Van Duijnhoven. Intussen is op zondag 17 oktober 2010 ook het boek "Waar twee geslachten elkaar ontmoeten", een geschiedenis van de familie Effting en Van Duijnhoven verschenen. In de zomer van 2012 is van dit boek de tweede druk verschenen met daarin alle correcties en aanvullingen die we na het verschijnen van de eerste druk hebben binnen gekregen.

Op 14 april 2013 is in Cuijk het boek over de familie Bernards gepresenteerd onder de titel "Bernards, een bakkersfamilie".

Genealogie Familie Teunissen

.

De genealogie van de familie Teunissen begint in de eerste helft van de 17e eeuw in Herveld met Willem Otten. De afstammelingen van hem, die zich rond 1700 Teunissen of Theunissen gaan noemen, verspreiden zich via Bemmel en Oeffelt over een groot gedeelte van Oost Brabant, Zuid Gelderland en Noord Limburg. En vanaf 1880 wonen afstammelingen ook in de Verenigde Staten van Amerika, toen twee zonen van Klaas Teunissen op 29 oktober 1880 met de "City of Montreal" in New York aankwamen. Hun namen worden veramerikaanst tot "Tennyson".

De gehele genealogie met achtergrondinformatie is in boekvorm uitgegeven in "Vier eeuwen familie Teunissen". Op 28 december 1998 is dit boek verschenen na vele jaren speurwerk door C.F. Teunissen, Brouwerslaan 43, 6681 EB Bemmel. Van dit boek zijn er nog enkele exemplaren verkrijgbaar ŕ € 15,-.(tel. 0481-462205, e-mail c.fteunissen@freeler.nl).

Voor aanvullingen en/of wijzigingen op de genealogie van de familie Teunissen houden we ons aanbevolen

De volgende generaties "Teunissen" zijn uitgewerkt:

1. Willem Otten (±1625-??)

2. Hendrick Willemsen (±1642-??)

3. Teunis Hendricksen (±1687-??)

4. Claas Teunissen (1706-±1767)

5. Dorus Teunissen (1766-1848)

6. Klaas Teunissen (1800-1880)

7. Willem Teunissen (1842-1923)

8. Cornelis Frans Teunissen (1869-1953)

9. Gerrit Teunissen (1910-2011)

op Genealogie Online.

NGV

Update: 18 december 2019. Free counter and web stats Click here Click here
Genealogie: zoek uw voorouders op, publiceer uw genealogie, consulteer de burgerlijke stand ...

Teken mijn gastenboek