Genealogie van de Familie Van Duijnhoven

Bij het onderzoek naar het geslacht van de familie Van Duijnhoven hebben we in verschillende archieven sporen gevonden van deze familie (Helmond, Grave, 's-Hertogenbosch en Einhoven). De oudste wortels vonden we in de omgeving van Lieshout en Aarle-Rixtel, waarna de familie in Oost Brabant terecht is gekomen. Zij heeft dan vooral gewoond in de plaatsen Cuijk, Mill, Oeffelt, Wanroy en St. Hubert. Pas in de tweede helft van de 20ste eeuw verspreidt de familie zich over een groter gedeelte van Nederland en komen we de familie ook in andere landen en werelddelen tegen. Van oorsprong komt het geslacht Van Duijnhoven dus uit Midden Brabant. Bij de eerste generaties komt de naam in verschillende schrijfwijzen voor. Van Dunhoven en Van Dijnhoven vinden we en ook het voorvoegsel "van" wordt regelmatig weggelaten. Vanaf 1770 komt alleen "Van Duijnhoven" nog voor. Echter ook dan zien we hier en daar nog veranderingen die door verschrijvingen zijn ontstaan. Ook zien we bij de eerste generaties in de naam een verwijzing naar de vader, zoals dat in die tijden veel voorkwam.

Dit onderzoek naar de genealogie van de familie Van Duijnhoven ben ik begonnen met de gegevens die Ton van den Berg ter gelegenheid van een familiereünie van de familie 'Van Duijnhoven' lang geleden eens heeft gepresenteerd. Dit was de start tot deze grootschalige speurtocht in de archieven, die naast de rechte lijn tot heden ook enkele zijtakken opleverde, die u op de volgende bladzijdes kunt vinden. Verder heb ik gebruik gemaakt van de gegevens van verschillende onderzoekers die actief zijn in Midden en West Brabant.

Van de genealogie van de familie "Van Duijnhoven" zijn de volgende generaties uitgewerkt:

1. De oudste generatie (van) Duijnhoven (±1485-±1600)

2. Dirck Maeszn van Duijnhoven (±1505-±1585)

3. Udense tak van Duijnhoven (1722-heden)

4. Thomas Diercx van Duijnhoven (±1540-±1610)

5. Hendrick Thomas Dircx van Duijnhoven (±1570-????)

6. Andreas van Duijnhoven (±1610-1680)

7. Theodorus van Duijnhoven (±1660-1720)

8. Jacobus van Duijnhove(n) (1683-1728)

9. Petrus (van) Duijnhove (1709-1773)

10. Rudolphus Duijnhoven (1747-1995)

11. Joannes van Duijnhoven (1777-1842)

12. Reinerus van Duijnhoven (1804-1865)

13. Johannes van Duijnhoven (1833-1896)

14. Wilhelmus van Duijnhoven (1980-1963)

De voorouders van Petronella Arntz

Voor aanvullingen en/of wijzigingen op de genealogie van de familie Van Duijnhoven houden we ons aanbevolen.

Cor van Duijnhoven Mies van Duijnhoven  

Op 17 oktober 2010 is in Cuijk het boek “Waar twee geslachten elkaar ontmoeten” , een geschiedenis van de geslachten Effting en Van Duijnhoven tijdens een informele bijeenkomst van de families Effting en Van Duijnhoven aangeboden aan enkele vertegenwoordigers van beide families. Van de familie Van Duijnhoven was dat aan Cor en Mies van Duijnhoven. Het boek van ruim 300 bladzijden bevat behalve de genealogie van beide families ook allerlei gegevens uit notariële akten en gegevens uit de Memorie van Successie, die werden opgemaakt na een overlijden. Verder bevat het boek een aantal afbeeldingen en is er achter in het boek een register opgenomen met de namen van alle personen die in het boek voorkomen met verwijzing naar de vindplaats. We kunnen u het boek aanbieden voor de prijs van € 15.- plus eventuele verzendkosten.

Intussen is in juli 2016 al de vierde druk van dit boek verschenen. Hierin weer aanvullingen en correcties, die we weer hebben binnen gekregen. Zoals we ook al de voorouders van acteur Ton van Duinhoven hebben hebben kunnen opnemen.

op Genealogie Online.

Terug naar Genealogie Teunissen