Homepage van Frans Teunissen

Frans Teunissen Deze pagina is de beginpagina voor de generaties "Teunissen", "Effting" en "Bernards" en "Van Duijnhoven"

Ik ben Cornelis Frans Teunissen, roepnaam Frans, geboren te Gennep op 16 maart 1939. Ik ben gehuwd met Petronella Adriana Maria Effting, roepnaam Nelly, geboren 29 mei 1939 te Cuijk. We hebben drie dochters die woonachtig zijn in Den Haag en Eindhoven en daar hun toekomst hebben opgebouwd. Zelf wonen wij in Bemmel.

Vanaf 1 april 2004 ben ik gepensioneerd, nadat ik eerst vanaf 1 augustus 2000 gebruik heb gemaakt van de FPU-regeling. Gedurende 30 jaar ben ik in Bemmel werkzaam geweest als biologiedocent aan het Over Betuwe College (voorheen Scholengemeenschap Oost Betuwe) in Bemmel. Voor die tijd heb ik enkele jaren lesgegeven aan de basisschool in Macharen, Mook en Mill.

Mijn hobby's zijn genealogie en hardlopen t/m de marathonafstand. Daarnaast ben ik tot 1 oktober 2010 kaderinstructeur EHBO geweest en in deze hoedanigheid heb ik EHBO- en BHV-cursussen gegeven in de regio. Ook ben ik verschillende jaren lid geweest van de projectgroep NVB, die zich bezighoudt met leerstofontwikkeling voor de BHV. Ook ben ik actief geweest bij het Oranje Comité Bemmel-Ressen . En al vanaf de oprichting in 1983 ben ik lid van de loop- en skeelergroep b.o.d. De Sprinters, waarbij ik verschillende functies heb vervuld.

Genealogie

Al verschillende jaren doe ik onderzoek naar gegevens over mijn voorgeslacht. Aanvankelijk zeer incidenteel tijdens vakanties of andere vrije dagen en daarna, toen ik in het onderwijs een dag vrij kreeg, wat frequenter. Intussen heb ik de voorouders van de familie Teunissen tot ca. 1625 kunnen nagaan. Deze studie heb ik op 28 december 1998, op de 88ste verjaardag van mijn vader, Johannes Gerardus Teunissen, in boekvorm (Vier eeuwen familie Teunissen) aan de familie kunnen presenteren. Ook heb ik onderzoek gedaan naar de voorouders van mijn moederszijde Bernards en naar de voorouders van mijn vrouw Effting en Van Duijnhoven. Intussen is op zondag 17 oktober 2010 ook het boek "Waar twee geslachten elkaar ontmoeten", een geschiedenis van de familie Effting en Van Duijnhoven verschenen. In de zomer van 2012 is van dit boek de tweede druk verschenen met daarin alle correcties en aanvullingen die we na het verschijnen van de eerste druk hebben binnen gekregen.

Op 14 april 2013 is het boek over de familie Bernards verschenen onder de titel "Bernards, een bakkersfamilie". Ook hiervan konden we een tweede druk laten verschijnen met daarin nog verschillende aanvullingen.

Genealogie Familie Teunissen

.

De genealogie van de familie Teunissen begint in de eerste helft van de 17e eeuw in Herveld met Willem Otten. De afstammelingen van hem, die zich rond 1700 Teunissen of Theunissen gaan noemen, verspreiden zich via Bemmel en Oeffelt over een groot gedeelte van Oost Brabant, Zuid Gelderland en Noord Limburg. En vanaf 1880 wonen afstammelingen ook in de Verenigde Staten van Amerika, toen twee zonen van Klaas Teunissen op 29 oktober 1880 met de "City of Montreal" in New York aankwamen. Hun namen worden veramerikaanst tot "Tennyson".

Op 28 december 1998 is ter gelegenheid van de 88ste verjaardag van Johannes Gerardus Teunissen (1901 - 2011) het boek "Vier eeuwen familie Teunissen" verschenen. Hierin zijn we vanaf Johannes Gerardus Teunissen in rechte lijn naar zijn oudste voorvader (Willem Otten) teruggegaan. We hebben toen weinig aandacht besteed aan de vele zijtakken. In de afgelopen 15 jaar hebben we echter via veel nakomelingen van Willem Otten zoveel gegevens binnen gekregen en ook zelf zijn we door blijven gaan met zoeken naar familieleden. Daarom konden we juli 2016 een geheel nieuwe druk van dit boek laten verschijnen.

Voor aanvullingen en/of wijzigingen op de genealogie van de familie Teunissen zijn we u nog steeds dankbaar.

Ook aanvullingen en correcties voor de gegevens van de families Effting, Van Duijnhoven en Bernards zijn nog steeds welkom. Zij kunnen doorgegeven worden via tel. 0481-462205 of e-mail c.fteunissen@freeler.nl.

kaft boek                                  

De kaft van de geheel herziene druk die in juli 2016 is verschenen. We kunnen u het boek aanbieden voor de prijs van € 16.50 plus eventuele verzendkosten.

op Genealogie Online.

De volgende generaties "Teunissen" zijn uitgewerkt:

1. Willem Otten (±1625-??)

2. Hendrick Willemsen (±1642-??)

3. Teunis Hendricksen (±1687-??)

4. Claas Teunissen (1706-±1767)

5. Dorus Teunissen (1766-1848)

6. Klaas Teunissen (1800-1880)

7. Willem Teunissen (1842-1923)

8. Cornelis Frans Teunissen (1869-1953)

9. Gerrit Teunissen (1910-2011)

op Genealogie Online.

NGV

Update: 13 september 2022 Click here Click here
Genealogie: zoek uw voorouders op, publiceer uw genealogie, consulteer de burgerlijke stand ...

Teken mijn gastenboek