Genealogie van de Familie Effting

Van de familie Effting hebben we na veel speurwerk al verscheidene vertegenwoordigers kunnen opsporen. Bij dit onderzoek zijn we echter een aantal zaken tegengekomen die nog verder onderzocht moeten worden. We ontdekten ook dat alle nu in Nederland levende personen die de naam "Effting" of "Efftink" dragen allemaal familie van elkaar zijn. Allen stammen zij af van Johannn Lodewijk Effting die rond 1810 vanuit Münster naar Nederland is gekomen. Ook ontdekten we de naam "Effting" in allerlei schrijfwijzen ook in Duitsland, Brazilië, de Verenigde Staten van Amerika en Zuid Afrika, waarbij soms een link gelegd kon worden met de Nederlandse tak, maar ook was dit niet altijd mogelijk. Verder ontdekten we een tak in Arnhem tussen 1731 en 1915. Ook leefde er tussen 1700 en 1800 in de drie Noorderlijke provincies "Efftings", waarvan we nakomelingen in Amerika tegenkwamen.

Van de huidige "Efftings" of "Efftinks" weten we dat ze van eenzelfde stamvader afstammen. Oorspronkelijk was het "Effting", maar toen in 1856 Jan Ferdinand Nicolaas Effting zijn eerstgeboren zoon in Enschede gaat aangeven verschijnt de naam Johannes Lodewykus Efftink in het geboorteregister, waarna al hun nakomelingen "Efftink" gaan heten.

Speurwerk in het Arnhemse stadsarchief leert ons dat er tussen 1731 en 1915 verschillende "Efftings" in Arnhem woonden, waarbij we verschillende familierelaties konden vaststellen. Wel werd de naam daar op velerlei manieren geschreven: Effting, Efftingh, Efting, Eftinck en Eftink. Na 12 april 1915, de overlijdensdatum van Maria Efting, komen we in Arnhem in de boeken geen naamgenoten meer tegen. Verder valt op dat de Arnhemse Efftings allen Hervormd zijn, terwijl de nu levende Efftings/Efftinks in Nederland tot de Rooms Katholieke kerk behoren.

Relaties met de tegenwoordig in Nederland levende "Eefting" of "Eeftink" en andere schrijfwijzen hebben we ook niet kunnen aantonen. Zo ook niet met de familie "Efting" en "Eefting" die in de 18e en 19e eeuw in Noord Nederland woonde (Veendam, Stadskanaal, Emmen, Wildervank) en waarvan verschillende leden naar de Verenigde Staten zijn geëmigreerd eind 1800.

Tenslotte ontdekten we nog dat Henrich Effting uit de omgeving van Münster met zijn gezin op 9 januari 1860 vanuit Rotterdam naar Brazilië emigreerde. Contacten met nakomelingen hiervan in Brazilië leerden ons dat zij hun genealogie hebben uitgezocht tot het moment van vertrek uit Duitsland en dat ook zij op zoek zijn naar de wortels in Duitsland, die ook rond Münster liggen. De geschiedenis van deze familie, die door huwelijk verwant is aan de familie Boeing, is beschreven in het boek "Böing - Boeing - Boing: Ein Name - Eine Familie - Eine Geschichte".
Contacten met Alfred Efting, die in Dorsten (Duitsland) woont en die ook op zoek is naar zijn voorouders en zijn wortels heeft rond Münster heeft ons ook niet verder kunnen helpen. Relaties met Henrich Effting en Johann Lodewijk Effting kon hij niet vinden.

Als iemand ons verder kan helpen, dan zouden wij dat zeer op prijs stellen. U kunt contact opnemen met C.F. Teunissen, Brouwerslaan 43, 6681 EB Bemmel. (tel. 0481-462205 of e-mail c.fteunissen@Freeler.nl).

Van de genealogie van de familie "Effting" zijn de volgende generaties uitgewerkt:

1. Joseph Effting (±1760-vóór 1815)

2. Johann Lodewijk (1787-1855)

3. Effting wordt Efftink (vanaf 1856)

4. Anton (1836-1902)

5. Grades Effting (1817-1882)

6. Andreas Marie Effting (1849-1916)

7. Johan Lodewijk (1856-1917)

8. Johan Hendrik Effting (1884-1953)

9. Johan Hendrikus Effting (1908-1997)

Voor verdere gegevens over de familie Effting in Nederland zie de website van Paul en Jet Effting.

Voor aanvullingen en/of wijzigingen op de genealogie van de familie Effting houden we ons aanbevolen.

Paul Effting Hermine Vrijkotte-Effting                                  

Op 17 oktober 2010 is in Cuijk het boek “Waar twee geslachten elkaar ontmoeten” , een geschiedenis van de geslachten Effting en Van Duijnhoven tijdens een informele bijeenkomst van de families Effting en Van Duijnhoven aangeboden aan enkele vertegenwoordigers van beide families. Van de familie Effting werd het boek aangeboden aan Paul Effting en Hermine Vrijkotte-Effting. Het boek van ruim 300 bladzijden bevat behalve de genealogie van beide families ook allerlei gegevens uit notariële akten en gegevens uit de Memorie van Successie, die werden opgemaakt na een overlijden. Verder bevat het boek een aantal afbeeldingen en is er achter in het boek een register opgenomen met de namen van alle personen die in het boek voorkomen met verwijzing naar de vindplaats. We kunnen u het boek aanbieden voor de prijs van € 15.- plus eventuele verzendkosten.

Intussen is in juli 2016 alweer de vierde tweede druk van dit boek verschenen. Hierin weer aanvullingen en correcties, die we na het verschijnen van vorige druk hebben binnen gekregen.

op Genealogie Online.

Terug naar Genealogie Teunissen